namct

FM200 SRI SR-200

Hệ thống báo cháy tự động

Thiết bị báo cháy - xả khí FM200 - SRI
Thiết bị báo cháy - xả khí FM200 - SRI

Hệ thống điều khiển và cảnh báo xả khí FM200 SRI

Hệ thống báo cháy - xả khí FM200 SRI
Hệ thống báo cháy - xả khí FM200 SRI

Tủ điều khiển xả khí EP-203 / FAS-EP-203

CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH SR200 / FM200 SRI
CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH SR200 / FM200 SRI

SR-200 hay FM200 là khí sạch HFC-227ea. Chất chữa cháy HFC-227ea được công nhận...

Các điều cần biết khi trang bị hệ thống FM200 FM200 SRI
Các điều cần biết khi trang bị hệ thống FM200 FM200 SRI

Tư vấn, thiết kế, hướng dẫn lắp đặt hệ thống FM200

CẤU TẠO HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH FM200 SRI
CẤU TẠO HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH FM200 SRI

Các thiết bị cấu thành hệ chữa cháy FM200

HỆ THỐNG CẢNH BÁO VÀ CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH HFC227EA - SR200 SRI
HỆ THỐNG CẢNH BÁO VÀ CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH HFC227EA - SR200 SRI

HỆ THỐNG CẢNH BÁO VÀ CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH HFC227EA - SR200 SRI

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH FM200 SRI - SR-200
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH FM200 SRI - SR-200

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH FM200 SRI - SR-200

Hệ thống FM 200 Sri Package
Hệ thống FM 200 Sri Package

FM 200 Sri Package phù hợp chữa cháy tại các văn phòng, trường học các rạp...

Đối tác