namct

Bình chữa cháy Eversafe

Hệ thống báo cháy tự động

Bình chữa cháy CO2- Eversafe MT5
Bình chữa cháy CO2- Eversafe MT5

Bình chữa cháy CO2 EVERSAFE Dung tích: 5Kg Xuất xứ: Malaysia

Bình chữa cháy khí CO2 Eversafe ECO-5
Bình chữa cháy khí CO2 Eversafe ECO-5

Bình CO2 dùng để chữa cháy điện (điện hạ thế, trung thế và cao thế).

Bình bột chữa cháy ABC- Eversafe MFZL12
Bình bột chữa cháy ABC- Eversafe MFZL12

Bình bột chữa cháy ABC-12Kg EVERSAFE Dung tích: 12Kg Xuất xứ: Malaysia

Bình bột chữa cháy ABC- Eversafe MFZL9
Bình bột chữa cháy ABC- Eversafe MFZL9

Bình bột chữa cháy ABC-9Kg EVERSAFE Dung tích: 9Kg Xuất xứ: Malaysia

Bình bột chữa cháy ABC- Eversafe MFZL6
Bình bột chữa cháy ABC- Eversafe MFZL6

Bình bột chữa cháy ABC-6Kg EVERSAFE Dung tích: 6Kg Xuất xứ: Malaysia

Bình bột chữa cháy ABC- Eversafe MFZL4
Bình bột chữa cháy ABC- Eversafe MFZL4

Bình bột chữa cháy ABC-4Kg EVERSAFE Dung tích: 4Kg Xuất xứ: Malaysia

Bình bột chữa cháy ABC- Eversafe MFZL3
Bình bột chữa cháy ABC- Eversafe MFZL3

Bình bột chữa cháy ABC-3Kg EVERSAFE Dung tích: 3Kg Xuất xứ: Malaysia

271-KR1/SR--Nút nhấn khẩn
271-KR1/SR--Nút nhấn khẩn

Nút nhấn khẩn GE 271-KR1/SR. Phá vỡ kính, báo cháy bằng tay

Đối tác