namct

Bình chữa cháy SRI Malaysia

Hệ thống báo cháy tự động

Bình chữa cháy xách tay CO2 SRI chuẩn EN3
Bình chữa cháy xách tay CO2 SRI chuẩn EN3

Bình chữa cháy xách tay CO2 SRI chuẩn EN3FEX177/ FEX180/ FEX181/ FEX182/ FEX183

Bình chữa cháy xách tay bột ABC SRI chuẩn EN3
Bình chữa cháy xách tay bột ABC SRI chuẩn EN3

Bình chữa cháy xách tay bột ABC SRI chuẩn EN3FEX104/ FEX105/ FEX106/ FEX107/ FEX108/...

CẤU TẠI HỆ THỐNG CHỮA CHÁY CO2 SRI
CẤU TẠI HỆ THỐNG CHỮA CHÁY CO2 SRI

CO2 Extinguishing System Components

Hệ thống chữa cháy SRI HFC 227 Gas SPS-1C-004-25L - 230L
Hệ thống chữa cháy SRI HFC 227 Gas SPS-1C-004-25L - 230L

Hệ thống chữa cháy SRI HFC 227 Gas SPS-1C-004-25L - 230L

Hệ thống chữa cháy bằng khí CO2 SRI
Hệ thống chữa cháy bằng khí CO2 SRI

Hệ thống chữa cháy bằng khí CO2 SRI

Xe chữa cháy FOAM di động SRI FEX161-FG-120-YW
Xe chữa cháy FOAM di động SRI FEX161-FG-120-YW

Xe chữa cháy FOAM di động SRI FEX161-FG-120-YW

Bình chữa cháy xe đẩy bột ABC 50kg FEX221-MS-500-EN / FEX147-MS-500-RD
Bình chữa cháy xe đẩy bột ABC 50kg FEX221-MS-500-EN / FEX147-MS-500-RD

Bình chữa cháy xe đẩy bột ABC 50kg FEX221-MS-500-EN / FEX147-MS-500-RD / FEX222-MS-500-EN

Bình chữa cháy xe đẩy bột ABC 25kg FEX147-MS-250-RD / FEX220-MS-250-EN
Bình chữa cháy xe đẩy bột ABC 25kg FEX147-MS-250-RD / FEX220-MS-250-EN

Bình chữa cháy xe đẩy bột ABC 25kg FEX147-MS-250-RD / FEX220-MS-250-EN

Bình chữa cháy xe đẩy FOAM 135L FEX304-SS-135-EN / FEX306-SS-135-EN
Bình chữa cháy xe đẩy FOAM 135L FEX304-SS-135-EN / FEX306-SS-135-EN

Bình chữa cháy xe đẩy FOAM 135L FEX304-SS-135-EN / FEX306-SS-135-EN

Bình chữa cháy xe đẩy CO2 SRI 15KG FEX079-CS-150-RD - 15x2 FEX163-CS-150-DD
Bình chữa cháy xe đẩy CO2 SRI 15KG FEX079-CS-150-RD - 15x2 FEX163-CS-150-DD

Bình chữa cháy xe đẩy CO2 SRI 15KG FEX079-CS-150-RD - 15x2 FEX163-CS-150-DD

Bình chữa cháy CO2 SRI 5kg
Bình chữa cháy CO2 SRI 5kg

Bình chữa cháy CO2-SRI FEX139-CS-050-RD

Bình chữa cháy CO2 - 2kg SRI/ Malaysia
Bình chữa cháy CO2 - 2kg SRI/ Malaysia

Bình chữa cháy CO2-SRI Dung tích: 2Kg Xuất xứ: SRI/Malaysia

Bình bột chữa cháy ABC-2KG SRI
Bình bột chữa cháy ABC-2KG SRI

Bình bột chữa cháy ABC-2Kg SRI Dung tích: 2Kg Xuất xứ: Malaysia

Bình bột chữa cháy ABC-1KG SRI
Bình bột chữa cháy ABC-1KG SRI

Bình bột chữa cháy ABC-1KG SRI

Bình bột chữa cháy ABC-9KG SRI FEX132-MS-090-RD
Bình bột chữa cháy ABC-9KG SRI FEX132-MS-090-RD

Bình bột chữa cháy ABC-9Kg SRI Dung tích: 9Kg Xuất xứ: Malaysia

Bình bột chữa cháy ABC- 6KG SRI FEX132-MS-060-RD
Bình bột chữa cháy ABC- 6KG SRI FEX132-MS-060-RD

Bình bột chữa cháy ABC-6Kg SRI Dung tích: 6Kg Xuất xứ: Malaysia

Bình bột chữa cháy ABC-SRI-4KG
Bình bột chữa cháy ABC-SRI-4KG

Bình bột chữa cháy ABC-4Kg SRI Dung tích: 4Kg Xuất xứ: Malaysia

Bình chữa cháy xe đẩy CO2 SRI FEX079-CS-450-RD
Bình chữa cháy xe đẩy CO2 SRI FEX079-CS-450-RD

Bình chữa cháy xe đẩy CO2 SRI FEX079-CS-450-RD Carbon Dioxide Fire Extinguisher On Trolley

Bình chữa cháy xe đẩy CO2 SRI FEX079-CS-320-RD
Bình chữa cháy xe đẩy CO2 SRI FEX079-CS-320-RD

Bình chữa cháy CO2-MT32 - SRI Dung tích: 32Kg Xuất xứ: Malaysia

Bình chữa cháy xe đẩy FOAM 45L FEX303-SS-450-EN / FEX305-SS-450-EN
Bình chữa cháy xe đẩy FOAM 45L FEX303-SS-450-EN / FEX305-SS-450-EN

Bình chữa cháy xe đẩy FOAM 45L FEX303-SS-450-EN / FEX305-SS-450-EN

Bình chữa cháy SRI Malaysia
Bình chữa cháy SRI Malaysia

Được sử dụng rộng rãi trong phòng cháy chữa cháy

Đối tác