namct

Novec 1230 KIDDE

Hệ thống báo cháy tự động

Hệ thống chữa cháy NOVEC1230 KIDDE
Hệ thống chữa cháy NOVEC1230 KIDDE

Novec 1230 là một dạng chất lỏng, không màu, không mùi và không dẫn điện. Vì...

Đối tác