namct

Hệ thống cảnh báo - xả khí

Hệ thống báo cháy tự động

Còi đèn báo cháy kết hợp KIDDE
Còi đèn báo cháy kết hợp KIDDE

Wheelock Series MT Multitone Horns and Horn-Strobes

Đầu báo nhiệt Kidde
Đầu báo nhiệt Kidde

Electronic Heat Detectors, Models THD-7052 and THD-7053

Đầu báo khói quang Kidde
Đầu báo khói quang Kidde

2 and 4-Wire Conventional Smoke Detectors

Trung tâm cảnh báo xả khí AEGIS 2.0 Kidde
Trung tâm cảnh báo xả khí AEGIS 2.0 Kidde

Bộ điều khiển thông thường của AEGIS 2.0 KIDDE

Đối tác