namct

Đế có gắn còi, địa chỉ HOCHIKI ASB

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Hochiki

Đế có gắn còi, địa chỉ HOCHIKI ASB

Tên sản phẩm: Đế có gắn còi, địa chỉ HOCHIKI ASB

Mã sản phẩm: ASB

Mô tả: Đế có gắn còi, địa chỉ HOCHIKI ASB

Datasheet: Đế có gắn còi, địa chỉ HOCHIKI ASB

Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

ASB: Đế có gắn còi, địa chỉ

· Được thiết kế để sử dụng với các đầu báo địa chỉ Hochiki ALN-V. ALK-V ATJ-EA, ACC-V.

· Sử dụng để báo động tai chổ trong khách sạn, bệnh viên và căn hộ.

· Có thể lập trình các kểu âm thanh báo động khác nhau. Mỗi thiết bị có thể lập trình 16 kiểu âm thanh như liên tục, ngắt quảng…

· Sử dụng địa chỉ từ 128-254 vì thế có thể có đến 127 đầu báo và 127 đế có còi trên 1 Loop.

· Có thể reset theo zone hoặc theo từng địa chỉ.

· Âm thanh tần số cao 85dB.

Đối tác