namct

Máy Phát Điện Mitsubishi 600kva

Sản phẩm » Máy phát điện công nghiệp

Máy Phát Điện Mitsubishi 600kva

Tên sản phẩm: Máy Phát Điện Mitsubishi 600kva

Mã sản phẩm: S6R-PTA

Mô tả:

Datasheet:

Thông tin chi tiết

600

600

480

525

Đối tác